นิคมบุกอีสานสัมมนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

นิคมบุกอีสานสัมมนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธานวุฒิสภา ลงพื้นที่อีสาน เปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน

ที่ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เพื่อรองรับในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องก่อนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่นจาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และอุบลราชธานี ร่วมรับฟังกันคับคั่ง