กกต.ชัยนาทสัมมนาเลือกตั้งสมานฉันท์

กกต.ชัยนาทสัมมนาเลือกตั้งสมานฉันท์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กกต.ชัยนาท จัดสัมมนาเลือกตั้งสมานฉันท์ 'อดีตผู้ว่าจำลอง' เข้าร่วมอีก 3 เบอร์ไร้เงา

กกต.ชัยนาท ได้จัดการประชุมสัมมนาในโครงการ "เลือกตั้งสมานฉันท์" ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยได้เชิญผู้สมัคร ส.ว. และผู้สนับสนุนเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการร่วมพัฒนาการเมืองไทย ให้เป็นการเมืองในเชิงสมานฉันท์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรได้หลังการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา มักจะมีการร้องเรียนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะร้องเรียนด้วยความไม่รู้จริง หรือเจตนากลั่นแกล้งทางการเมือง สร้างความแตกแยกในชุมชนเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย กกต.ชัยนาท จึงมุ่งหวังให้การเลือกตั้ง ส.ว.ในวันที่ 23 และ 30 มีนาคม 2557 จะเป็นการเลือกตั้ง ที่มีความสมานฉันท์

ในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีผู้สมัครให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสัมมนา "เลือกตั้งสมานฉันท์" เพียงคนเดียวคือ หมายเลข 4 นายจำลอง โพธิ์สุข ส่วนอีก 3 หมายเลขไม่เดินทางเข้าร่วม คือ หมายเลข 1 น.ส.วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง หมายเลข 2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา และหมายเลข 5 ดร.จิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์ โดยหมายเลข 3 นายจุติพงษ์ ถูกตัดสิทธิ์จากการขาดคุณสมบัติ