10 หมู่บ้าน ใน อ.เมืองจันทบุรีขาดน้ำ

10 หมู่บ้าน ใน อ.เมืองจันทบุรีขาดน้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ภัยแล้งกระทบหนักในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี ชาวบ้านใน 10 หมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.จันทบุรี ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ที่ทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ล่าสุดชาวบ้านใน 10 หมู่บ้าน ต.พลับพลา ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร หลังน้ำในคลองโป่งแรด ที่เป็นสายน้ำหลักแห้งขอด เห็นสันดอนทราย ทำให้ทาง เทศบาลตำบลพลับพลา ต้องมีการสูบน้ำจากแม่น้ำจันทบุรี ลงสู่หนองตาพุฒ เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ แต่สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงกว่าทุกปี หลังในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกลงมา ทำให้ทาง เทศบาลตำบลพลับพลา กลัวว่าน้ำที่มีอยู่จะไม่เพียงพอแก่ความต้องการของชาวบ้าน และเกษตรกรชาวสวน เพราะในพื้นที่ตำบลพลับพลา มีการปลูกผลไม้เป็นจำนวนมากเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ ส่วนการช่วยเหลือ ทางเทศบาลตำบลพลับพลา ได้มีการดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นงบประมาณ 1,900,000 บาท ที่ใกล้จะแล้วเสร็จในปลายเดือนนี้ รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านทุกวัน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้านในเบื้องต้น