ปิดรับสมัครส.ว.กทม.วันที่2ไร้ผู้สมัครเพิ่ม

ปิดรับสมัครส.ว.กทม.วันที่2ไร้ผู้สมัครเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว.กทม.วันที่ 2 ไม่มีผู้สมัครหลังตรวจสอบหลักฐาน 'ร.ต.ต.วรยศ' ที่มายื่นเอกสารคุณสมบัติไม่ครบ

บรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่ 2 ของการเปิดรับสมัคร ซึ่งตลอดทั้งวัน ค่อนข้างเงียบเหงา โดยมีผู้สมัครเดินทางมาสมัครเพียง 1 คน คือ ร.ต.ต.วรยศ ปักษานนท์ อดีตข้าราชการตำรวจกองปราบปราม

แต่จากการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า ร.ต.ต.วรยศ ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.และไม่ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ถึงสาเหตุที่ไม่ได้เดินทางไปลงคะแนนน ดังนั้น จึงไม่สามารถลงสมัครรับ เลือกตั้งวุฒิสภาได้ ทำให้การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร 2 วัน มีผู้สมัครเพียง 3 คน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 8 มีนาคม นี้