ซิงห์เตรียมเยือนเมียนมาร์ร่วมประชุมBIMSTEC

ซิงห์เตรียมเยือนเมียนมาร์ร่วมประชุมBIMSTEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกฯอินเดีย 'มานโมฮัน ซิงห์' เตรียมเยือนเมียนมาร์ หวังประชุมสุดยอด BIMSTEC ในวันที่ 4 มีนาคม นี้

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ในวันนี้ (27 ก.พ.) นายกรัฐมนตรี มานโมฮัน ซิงห์ (Manmohan Singh) ของอินเดีย เตรียมเยือนประเทศเมียนมาร์ ในช่วงสัปดาห์ถัดไป พร้อมยืนยันจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ซึ่งแต่เดิมริเริ่มจาก 6 สาขา แล้วจึงขยายเป็น 14 สาขา เพื่อเชื่อมเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน

โดย นายซิงห์ มุ่งมั่นที่จะผลักดันการประชุมร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างภูมิภาค ทั้งนี้ ทางการของอินเดียยังขยายความเข้าใจที่ตรงกันว่า การประชุม BIMSTEC มีความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก 5 ระดับ คือ การประชุมสุดยอด (BIMSTEC Summit) การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมี 2 ด้าน คือ ด้านการค้าและเศรษฐกิจ (STEOM) และด้านต่างประเทศ (SOM) การประชุมคณะทำงาน (BWG) และการประชุมรายสาขาและสาขาย่อยประเทศนำ (Lead Country)

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านการจัดประชุม Business Forum ปีละ 1 ครั้ง และการประชุมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในกรอบ Economic Forum อีกด้วย ซึ่ง นายซิงห์ คาดหวังจะพัฒนาให้ครอบคลุมระบบการขนส่ง การท่องเที่ยว นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติที่ผ่านมา ที่บริเวณอ่าวเบงกอล โดยกำหนดว่าจะเกิดขึ้น ในวันที่ 4 มีนาคม นี้