ดารุณี กฤตบุญญาลัย ปราศัยหน้าศาลแพ่ง ปม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ดารุณี กฤตบุญญาลัย ปราศัยหน้าศาลแพ่ง ปม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ดารุณี กฤตบุญญาลัย ปราศัยหน้าศาลแพ่ง ปม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกี่ยวกับ ดารุณี กฤตบุญญาลัย

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(เครดิตภาพจาก RED News UP2Date)

(21 ก.พ.) ดารุณี กฤตบุญญาลัย นำกลุ่มคนไปที่ศาลแพ่งหลังศาลแพ่งมีคำสั่งห้ามสลายการชุมนุม

นางดารุณี กฤตบุญญาลัย ได้เดินทางมาพร้อมมวลชนรวมตัวหน้าศาลแพ่งพร้อมกับวางพวงหรีดและได้อ่านแถลงการณ์ขอคำชี้แจงปม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเทียบเคียงสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ในปี 2553 นอกจากนี้ยังได้แถลงชี้ว่า นายถาวร เสนเนียม เป็นผู้ต้องหากบฏไม่มีสิทธิร้องศาลแพ่งคุ้มครองชั่วคราวถอนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จากเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ศาลแพ่งได้มีคำสั่งไม่เพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินตามที่ นายถาวร ได้ยื่นร้องต่อศาล โดยให้เหตุผลว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยศาลแพ่งพิพากษาว่าห้ามจำเลยที่ 1-3 ออกประกาศข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำนวน 9 ข้อ จาก 12 ข้อ ที่โจทก์ยื่นคำร้อง ประกอบด้วย

1.ห้ามจำเลยมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม 2.ห้ามจำเลยยึดอายัด สินค้า อุปโภคบริโภค ที่ใช้ในการสนับสนุนการชุมนุมของโจทก์และผู้ชุมนุม 3.ห้ามจำเลย ตรวจค้น รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างของผู้ชุมนุม4.ห้ามจำเลย ห้ามผู้ชุมนุมซื้อขายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการชุมนุม5.ห้ามจำเลย ปิดการจราจรเส้นทางคมนาคม 6.ห้ามจำเลย สั่งห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป7.ห้ามจำเลย สั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคม ตามที่จำเลยกำหนดไว้ในประกาศ8.ห้ามจำเลย สั่งผู้ชุมนุมห้ามใช้อาคาร9.ห้ามจำเลย มีคำสั่งห้ามบุคคล เข้า และออกพื้นที่การชุมนุมส่วนประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศาลแพ่ง ไม่มีคำสั่งเพิกถอนแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด