อ.ธีระยุทธชี้จำนำข้าวบทเรียนสำคัญปฏิรูปปท.

อ.ธีระยุทธชี้จำนำข้าวบทเรียนสำคัญปฏิรูปปท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'อ.ธีระยุทธ' ชี้ จำนำข้าวถือเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศ สะท้อนถึงความบกพร่องของรัฐบาลชุดนี้อย่างชัดเจน

นายธีรยุทธ บุญมี หัวหน้าคณะเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า ปัญหาโครงการรับจำนำข้าวถือเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศ เพราะสะท้อนถึงความบกพร่องของรัฐบาลชุดนี้อย่างชัดเจน ซึ่งยังไม่รวมปัญหาอื่นๆ เช่น การใช้อำนาจรัฐและอำนาจที่ได้รับมาจากการเลือกตั้งไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เช่น การพลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านจำนวนมาก

ส่วนการปฏิรูปประเทศไทย ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำไปในระยะยาว โดยสิ่งสำคัญต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ราชการให้มากขึ้น หลังจากที่ระบบการตรวจสอบดังกล่าวถูกละเลยมา 20-30 ปี