ตราดร่วมทำบุญวันมาฆบูชาเนืองแน่น

ตราดร่วมทำบุญวันมาฆบูชาเนืองแน่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันมาฆบูชา กันอย่างเนืองแน่น

น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำพุทธศาสนิกชนชาวตราด ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ถวายภัตตาหาร และกิจกรรมการรักษาอุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ซึ่ง จ.ตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และคณะสงฆ์จังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า วันมาฆบูชา หรือวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่หากวันเพ็ญเดือน 3 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน เลื่อนเป็นเดือน 4 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันดังกล่าวทาง จังหวัดจึงได้ร่วมกับวัดต่างๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดโดยเขตอำเภอเมืองตราด ในช่วงเช้า มีศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมอยู่ที่วัดวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด แห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำตั้งแต่ เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป มีการจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนพิธีเวียนเทียน โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด