สุรินทร์ ประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สุรินทร์ ประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จ.สุรินทร์ ประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ คณะที่ปรึกษาของจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ได้จัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและร่วมกันปรึกษาหารือพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของแผนงาน โครงการกิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำในจังหวัด เพื่อการป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติอื่นที่เกี่ยวกับน้ำแบบบูรณาการ

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี คณะที่ปรึกษาการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กล่าวว่า โครงการที่มีการเสนอมาจากจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา มีการเสนอถึง 630 โครงการ รวบรวมข้อคิดเห็นบทสรุปต่างๆ ที่ได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและเสนองบประมาณในการดำเนินการจัดการบริหารน้ำ พื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!