นายกฯเข้าสนป.กห.แล้ว ประชุมร่วมก.ท่องเที่ยวฯ

นายกฯเข้าสนป.กห.แล้ว ประชุมร่วมก.ท่องเที่ยวฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี เข้า สนง.ปลัดกลาโหม แล้ว เพื่อประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานภายหลังจากการเลือกตั้ง ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แล้ว ก่อนจะเป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานภายหลังจากการเลือกตั้ง ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาฯ กฤษฎีกา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ขณะที่ช่วงเช้าได้มีการหารือและประเมินสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส.ของทางหน่วยงานความมั่นคงและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามปกติ