สบอช.รายงานสภาพอากาศและปริมาณน้ำในเขื่อน

สบอช.รายงานสภาพอากาศและปริมาณน้ำในเขื่อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) รายงานสภาพอากาศเช้านี้ และปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก ณ วันที่ 12 ก.พ. มากกว่าปีที่แล้วแค่ 4 %

สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) รายงาน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุม ท้ำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะแลจีนใต้ ในวันที่ 12-15 ก.พ. 57 ท้าให้มีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส และหลังจากวันที่ 16 ก.พ. 57 เป็นต้นไป บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณ ดังกล่าวจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกเพิ่มมากขึ้น สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมประเทศไทย คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 12-14 ก.พ. 57 ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 12-16 ก.พ. 57 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 10-30 อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

และปริมาณน้ำ น้ำในอ่างเก็บน้ำ - เขื่อนขนาดใหญ่ มีปริมาณเก็บกักรวม 47,093 ล้าน ลบ.ม. (67%) มากกว่าปีที่แล้ว 4% และมากกว่าปี 2548 (ปีแล้งมาก) 1% - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 3,209.6 ล้าน ลบ.ม. (73%) และมากกว่ากว่าปีที่แล้ว 13%