สธ.เตือนโรคพิษสุนัขบ้าแนะพาสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีน

สธ.เตือนโรคพิษสุนัขบ้าแนะพาสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือน 'โรคพิษสุนัขบ้า' พบได้ตลอดปี แนะผู้เลี้ยงต้องพา สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนทุกปี

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ว่า เป็นโรคร้ายแรงที่พบได้ตลอดปีโรคนี้มีความเป็นพิเศษต่างจากโรคอื่นๆ คือ หากติดเชื้อจนมีอาการป่วยจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ จะต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงและในคน หลังถูกสุนัขหรือแมวกัดแต่ละปีทั่วโลกได้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 50,000 คน

ส่วนประเทศไทยสัตว์ที่แพร่เชื้อมากที่สุดคือ สุนัข พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี ในปี 2556 มี 6 ราย ทุกรายได้ถูกสุนัขกัด และไม่ได้ฉีดวัคซีนหลังถูกกัด จึงนับว่าโรคนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันสุนัข บางพื้นที่ครอบคลุมไม่ถึงร้อยละ 80 ของสุนัขในพื้นที่ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศ มีประชากรสุนัขประมาณ 7 ล้านตัว ในแต่ละปี คนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 50 เท่านั้นที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พร้อมทั้งเตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า พบได้ตลอดปีเป็นโรคร้ายแรงป่วยแล้วเสียชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วโลกพบผู้เสียชีวิตปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย ส่วนไทยปีที่แล้วมี 6 ราย ชี้ โรคนี้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยฉีดในสัตว์เลี้ยงทุกปี ส่วนในคนหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทันที โดยกระทรวงสาธารณสุข จับมือกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ภายในปี 2558

อย่างไรก็ตาม โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของสุนัขที่มีในหมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือนและทำหมัน เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัด และให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี