การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 533 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.57


ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.วิศวกร
วุฒิ ป.ตรี ป.โท

2.สถาปนิก
วุฒิ ป.ตรี ป.โท

3.นักวิทยาศาสตร์
วุฒิ ป.ตรี ป.โท

4.ทันตแพทย์
วุฒิ ป.ตรี

5.เภสัชกร
วุฒิ ป.ตรี

6.พยาบาลปริญญา
วุฒิ ป.ตรี

7.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
วุฒิ ป.ตรี

8.นิติกร
วุฒิ ป.ตรี

9.นักบัญชี
วุฒิ ป.ตรี ป.โท

10.นักคอมพิวเตอร์
วุฒิ ป.ตรี ป.โท

11.ผู้ตรวจสอบภายใน
วุฒิ ป.ตรี

12.วิทยากร
วุฒิ ป.ตรี ป.โท

13.ช่าง
วุฒิ ปวส

14.พนักงานวิชาชีพ
วุฒิ ปวช,ปวส

คุณวุฒิ
• ปวส,ปวช อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• ป.ตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป
• ป.โท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://recruit.egat.co.th/recruit/

อัตราที่รับสมัคร
อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ.กำหนด
อัตราท้องถิ่น (แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ.) หมายถึง ผู้สมัครจะปฏิบัติงานในภาคที่ผู้สมัครเลือก ตามภูมิภาค ได้แก่
1.ภาคกลาง จังหวัด กาญนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี ปทุมธานี นครนายก สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุทธยา เพชรบุรี ลพบุรี
2.ภาคตะวันออก จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว
3.ภาคใต้ จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
4.ภาคเหนือ จังหวัด กำแพงเพชร น่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ แพร่ ตาก

*ผู้สมัครอัตราท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนตามท้องถิ่นที่สมัครติดต่อกันไม่น้อย กว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร หรือบิดา และหรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร ตามแนบท้ายประกาศ
ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การแนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ : jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120×120 Pixels !!
เอกสารประกอบการรับสมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ " PDF File " ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * - / @ < เป็นต้น !!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 ทาง http://www.egat.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน