ดร.ประจักษ์ชี้น.ศ.ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

ดร.ประจักษ์ชี้น.ศ.ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ดร.ประจักษ์' ชี้ องค์กรนักศึกษา มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้นำ

ดร.ประจักษ์ ก้องเกียรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานบรรยายเรื่อง "ขบวนการนักศึกษากับการเมืองไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ว่า ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประเทศไทย ขบวนการนักศึกษามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยอย่างมากโดยเริ่มก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2490-2501 ซึ่งเป็นช่วงแห่งความพลิกผันทางอุดมการณ์และการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในการเมืองระดับชาติ ในขณะเดียวกัน ด้านระบบการศึกษามีการพยายามจัดตั้งสหภาพนักศึกษาแห่งประเทศไทย แต่เกิดการรัฐประหารขึ้นก่อน หลังจากนั้น ขบวนการนักศึกษาได้รับชัยชนะในเหตุการณ์ทางการเมือง เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2516 และถูกปราบปรามลง เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2519

ทั้งนี้ พลังที่ก่อให้เกิดขบวนการนักศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนหรือสถานะทางสังคม แต่เกิดจากบทบาทการ เป็นผู้นำทางปัญญาในการสรัางวาทกรรม ต่อต้านการครอบงำและต่อสู้กับระบบอำนาจ ส่วนบทบาทในปัจจุบันนั้น ขบวนการนักศึกษายังคงมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกับองค์กรต่างๆ แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้นำเพียงเท่านั้น