สธ. เผยคนไทยเป็นเอดส์เพิ่มปีละ 1 หมื่นคน

สธ. เผยคนไทยเป็นเอดส์เพิ่มปีละ 1 หมื่นคน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปลัด สธ. เผย เชิญผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล บรรยายพิเศษเรื่องโรคเอดส์ ชี้ คนไทยเป็นเอดส์เพิ่มปีละ 1 หมื่นคน

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ (30 มกราคม 2557) กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ กรมควบคุมโรค เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 จำนวน 4 ท่าน มาแสดงปาฐกถาการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ จนประสบผลความสำเร็จระดับโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการของประเทศไทย ได้รับทราบ และนำมาพัฒนาระบบการควบคุมป้องกัน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยของไทย ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดที่ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร เวลา 10.00 - 12.00 น. 

โดย สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ล่าสุด สำนักระบาดวิทยา รายงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ทีมนักวิชาการไทย คาดประมาณมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่มีอาการมากกว่า 1.2 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละประมาณ 10,000 คน และมีผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสประมาณ 2.5 แสนคน สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 - กันยายน 2555 ยอดผู้ป่วยสะสม 276,947 ราย ร้อยละ 65 อายุระหว่าง 30 - 44 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป สาเหตุการติดเชื้อร้อยละ 85 มาจากเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ล่าสุด ในรอบเดือนมิถุนายน 2556 ใน 8 กลุ่ม พบอัตราการติดเชื้อมากสุดในกลุ่มใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ร้อยละ 13.82 รองลงมาคือ กลุ่มชายขายบริการ ร้อยละ 8 กลุ่มชายตรวจกามโรค ร้อยละ 4.42 กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศโดยตรง ร้อยละ 2 กลุ่มโสเภณีแฝง ร้อยละ 1.96 กลุ่มหญิงฝากครรภ์ ร้อยละ 0.56 กลุ่มแรงานต่างชาติ ร้อยละ 0.15 และโลหิตที่ได้รับบริจาคพบอัตราติดเชื้อ ร้อยละ 0.1 


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!