กกต.ชัยนาทเดินหน้า ลต.2ก.พ.ยันพร้อม99%

กกต.ชัยนาทเดินหน้า ลต.2ก.พ.ยันพร้อม99%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผอ.กกต.ชัยนาท เผย เดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ. ยันพร้อม 99% มั่นใจไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผอ.กกต.ชัยนาท เปิดเผยว่า กกต.ชัยนาท ได้ประชุมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.ที่ประชุมได้รายงานสรุปเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ไว้ 2,047 คน มาใช้สิทธิ์จำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 การเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดเขตที่ 1 มีผู้ขอใช้สิทธิ์ 75 คน มาใช้สิทธิ์ 63 คนคิดเป็นร้อยละ 84 เขตที่ 2 ขอใช้สิทธิ์ 110 คน มาใช้สิทธิ์ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 สถานการณ์โดยรวม เป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่มีการเคลื่อนไหวขัดขวางการลงคะแนน

ส่วนความพร้อมด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมกรรมการประจำหน่วย การประทับตราบัตรเลือกตั้ง การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง ผอ.เขตเลือกตั้งทั้ง 2 เขตของ จ.ชัยนาท รายงานว่า ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถกล่าวได้ว่า ขณะนี้ ชัยนาท พร้อมแล้วร้อยละ 99 เพราะอีกร้อยละ 1 เผื่อไว้ สำหรับเหตุไม่คาดฝัน ซึ่ง กกต.ชัยนาท มั่นใจว่า น่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรง