มทส.โคราชสลักตราสัญลักษณ์เล็กสุดในโลก

มทส.โคราชสลักตราสัญลักษณ์เล็กสุดในโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มทส.โคราชเจ๋ง สลักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเล็กที่สุดในโลกลงบนเส้นผม ขนาดเล็กกว่าเส้นผม 10 เท่า

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. พร้อมคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านจุลทรรศน์ มทส. ได้ร่วมกันแถลงข่าว ผลงานการสลักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล็กที่สุดในโลก บนเส้นผม โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Focused lon Beam หรือ FIB เป็นเครื่องมือที่โฟกัสลำไอออน สร้างลวดลายลงบนเส้นผม หรือชิ้นงานอื่นๆ โดยมีความละเอียดในการวาดภาพในระดับนาโนเมตร ซึ่งทำให้เครื่องมือชนิดนี้เป็นที่แพร่หลายในการเรียนการสอนการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับตราสัญลักษณ์ของ มทส.นี้มีขนาดเส้นเล็ก 7X10 ตารางไมโครเมตร ซึ่งเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมราว 10 เท่า โดยตราสัญลักษณ์มีรายละเอียดชัดเจนเป็น ภาพท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ยืนอยู่ตรงกลาง มีเส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างๆ ละ 4 เส้น และมีภาพใบไม้บนเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี ซึ่งต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดประสิทธิภาพสูง หรือ กล้อง Field Emission Scanning Electron Microscope ในการส่อง จึงจะสามารถมองเห็นได้