ดุสิตโพลคนกรุงแนะเลื่อนลต.แต่ตจว.หนุน2ก.พ.

ดุสิตโพลคนกรุงแนะเลื่อนลต.แต่ตจว.หนุน2ก.พ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สวนดุสิตโพล เผย คนกรุงเทพฯ แนะเลื่อนเลือกตั้ง ห่วงบ้านเมืองเกิดเหตุรุนแรง ขณะ คนต่างจังหวัด ไม่อยากให้เลื่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือ สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งในส่วนของคนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งพบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 43.30 อยากให้เลื่อนการเลือกตั้ง เพราะยังไม่พร้อม และสิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งมีความเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบ กลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรง

ขณะที่ ความคิดเห็นของคนต่างจังหวัด พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.12 ไม่อยากให้เลื่อนเลือกตั้ง เนื่องจากอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา และหันมาสนใจความเป็นอยู่ของประชาชน ส่วนความคิดเห็นคนต่างจังหวัดบางส่วน อยากให้เลื่อน เพราะการชุมนุมยังคงมีอยู่ กลัวเกิดการปะทะกัน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วประเทศ ที่เห็นว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งนั้น เพราะเชื่อว่า การเมืองไทยยังคงวุ่นวาย และมีความขัดแย้งเหมือนเดิม พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาล และ กกต. เป็นผู้พิจารณา หรือกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ร่วมกัน