กกต.จันทบุรี พร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.จันทบุรี พร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรรมการการเลือกตั้งจันทบุรี พร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า หากมีกลุ่มคัดค้านไม่ให้มีการเลือกตั้ง ก็จะยุติทันที

นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์นี้ 26 มกราคม 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี กำหนดเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งล่วงหน้าของคนต่างจังหวัด ที่มาอาศัยอยู่ใน จ.จันทบุรี และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง คือ ชาวจันทบุรี ที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากวันเลือกตั้งมีกิจธุระจำเป็นไม่อยู่ในพื้นที่ สามารถไปใช้สิทธิ์ตามที่ร้องขอลงทะเบียนไว้ได้ ซึ่งทั้งหมดได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์ต่างจังหวัด ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 8,513 คน แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ส่วนผู้มีสิทธิ์ ที่มีภูมิลำเนาใน จ.จันทบุรี ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 3 เขต รวม 563 คนโดย เขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ อาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพลับพลา นารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตร อ.นายายอาม เขตเลือกตั้งที่ 3 เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จ.จันทบุรี มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ทั้ง 3 เขต รวม 9 คน การเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมาถึงวันที่ 26 มกราคม 2557 นี้ ทาง กกต.จันทบุรี ได้เตรียมกำลังคนไว้จำนวน 11 ชุด ชุดละ 12 คน ไว้พร้อมแล้ว หากมีกลุ่มคัดค้านไม่ให้มีการเลือกตั้ง และไม่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ทาง กกต.จันทบุรี ก็จะยุติการเลือกตั้งล่วงหน้าทันที พร้อมทั้งจะมีการรายงานให้ กกต.ส่วนกลาง ได้รับทราบต่อไป