ปภ.ประกาศภัยพิบัติภัยหนาวแล้ว45จังหวัด

ปภ.ประกาศภัยพิบัติภัยหนาวแล้ว45จังหวัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปภ. ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 45 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ รับมืออากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) 45 จังหวัด รวม 541 อำเภอ 4,200 ตำบล 49,558 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,826,023 ครัวเรือน 25,404,151 คน ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพอากาศ พบว่า ประเทศไทย ยังมีอากาศหนาวเย็น มีลมแรง และเกิดน้ำค้างแข็ง บางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงภาคเหนือ และในวันที่ 24 - 25 มกราคมนี้ ความกดอากาศสูงกำลังแรง จะอ่อนกำลังลง อุณหภูมิจึงสูงขึ้นเล็กน้อย มีหมอกเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง จึงประสานจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมวางแผนจัดสรรเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ ได้แจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยแล้ว รวม 839,368 ชุด

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง