หม่อมถนัดศรี-สรพงศ์ขึ้นแท่นศิลปินแห่งชาติปี51

เมื่อวันที่19ม.ค.ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนายธีระสลักเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.)แถลงข่าวผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2551ผลปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ3สาขามีดังนี้1.สาขาทัศนศิลป์ได้แก่รศ.อิทธิพลตั้งโฉลก(จิตรกรรม)2.สาขาวรรณศิลป์ได้แก่นายอดุลจันทรศักดิ์

3.สาขาศิลปะการแสดงมีผู้ได้รับยกย่อง5คนได้แก่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตน์(ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง),นายประสิทธิ์ปิ่นแก้ว(นาฏศิลป์-โขน),พลเรือตรีวีระพันธ์วอกลาง(ดนตรีสากล),นายศิริวิชเวช(คีตศิลป์)และนายกรีพงศ์เทียมเศวตหรือสรพงศ์ชาตรี(นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)ส่วนสาขาศิลปสถาปัตยกรรมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

นายธีระกล่าวอีกว่าศิลปินแห่งชาติปี2551จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกพร้อมนิทรรศการเชิดชูเกียรติฯในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายกรีพงศ์เทียมเศวตหรือสรพงศ์ชาตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ

รศ.อิทธิพลตั้งโฉลกกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปี2551จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม

นายปรีชากันธิยะเลขาธิการกวช.กล่าวว่าปัจจุบันผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม187คนเสียชีวิต72คนส่วนเงินเดือนศิลปินแห่งชาติปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนเดือนละ12,000บาทจึงได้เสนอให้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่กองทุนศิลปินแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเดือนละ20,000บาทในกรณีศิลปินแห่งชาติที่สร้างสรรค์ผลงานเพิ่มเติมมีการสอนและถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานอย่างชัดเจนโดยพิจารณาเป็นรายๆศิลปินอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ12,000บาทเป็นมาตรฐานเดิมทั้งนี้หากประธานบอร์ดกองทุนศิลปินฯเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้ทันที

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด