นิด้าโพลเผยคนกว่า80%ไม่เคยร่วมม็อบกปปส.

นิด้าโพลเผยคนกว่า80%ไม่เคยร่วมม็อบกปปส.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'นิด้าโพล' เผย คนร้อยละ 80.87 ไม่เคยร่วมม็อบ กปปส. ขณะร้อยละ 90.10 บอก ได้ความรู้การเมืองเพิ่มขึ้นหลังร่วมชุมนุม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองของคนไทย" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,007 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งจากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท. (เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย)/ กลุ่ม กปท. (กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ) พบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.87 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท./ กลุ่ม กปท. ขณะที่ ร้อยละ 19.13 ระบุว่า เคยเข้าร่วมชุมนุม เมื่อถามถึงสถานที่ในการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท./ กลุ่ม กปท. พบว่า ในจำนวนของผู้ที่เคยเข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.20 ระบุว่า เข้าร่วมชุมนุมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ ร้อยละ 50.78 ระบุว่า ได้เข้าร่วมชุมนุมในพื้นที่ต่างจังหวัด และเมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้ทางการเมือง ภายหลังจากการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท./ กลุ่ม กปท. พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.10 ระบุว่า ได้รับความรู้ทางการเมืองเพิ่มขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 8.33 ระบุว่า ได้รับความรู้ทางการเมืองเท่าเดิม และร้อยละ 1.56 ระบุว่า ไม่แน่ใจ


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!