สุรินทร์ประกาศเขตประสบภัยหนาว

สุรินทร์ประกาศเขตประสบภัยหนาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเขตประสบภัยหนาว 17 อำเภอ สั่งหน่วยงาน สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวแล้ว

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ จ.สุรินทร์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาว ครอบคลุม 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,120 หมู่บ้าน ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบททั้ง 17 อำเภอ แล้วจำนวน 15,543 ชิ้น และยังคงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจเครื่องกันหนาวและความต้องการเครื่องกันหนาว พบว่า มีราษฎรที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งสิ้น 218,005 คน ความต้องการเครื่องกันหนาว 204,485 ชิ้น แยกประเภทได้ดังนี้ ประเภทผู้เดือดร้อน ได้แก่ สูงอายุ 101,605 คน, เด็กไร้ผู้อุปการะ 6,249 คน, คนพิการทุพพลภาพ 24,823 คน, ผู้มีรายได้น้อย 32,984 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 52,344 คน ชนิดของเครื่องกันหนาวที่ต้องการ ได้แก่ ผ้าห่มนวม 153,703 ชิ้น, ผ้าห่มไหมพรม 26,359 ชิ้น และเสื้อกันหนาว 24,387 ชิ้น


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!