กรมอนามัยแนะ7ข้อคนร่วมม็อบดูแลสุขลักษณะ

กรมอนามัยแนะ7ข้อคนร่วมม็อบดูแลสุขลักษณะ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดีกรมอนามัย แนะ 7 ข้อ เพื่อสุขลักษณะผู้ร่วมม็อบ ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย

ดร.น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ มีบุคคล
หลายกลุ่มที่เข้าร่วมชุมนุม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้ชุมนุมท่ามกลางคนหมู่มาก ประกอบกับสภาพอากาศที่ลดต่ำลงในช่วง 2-3 วันนี้ อาจส่งผลต่อสุขภาพจนทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องผู้ร่วมชุมนุม จึงขอฝากข้อแนะนำการดูแลตนเอง ให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่อยู่ระหว่างการชุมชุม ซึ่งมี 7 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1. น้ำดื่ม ผู้ชุมนุมควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ข้อ 2. อาหาร ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ชุมนุม ผู้ชุมนุมก็ไม่ควรละเลยเรื่องการกินอาหาร ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ข้อ 3. คือการนอนหลับพักผ่อน ผู้ชุมนุมควรนอนหลับให้สนิทให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ข้อ 4. การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชุมนุมที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันมากมายต้องใส่ใจเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล ข้อ 5. การเตรียมความพร้อมของตัวเองเพื่อป้องกัน
ความร้อนและแสงแดดที่จะแผดเผาร่างกายในระหว่างชุมนุม ข้อ 6. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเอง  และสุดท้าย ข้อ7. ไม่ควรเดินทางไปร่วมชุมนุมเพียงลำพัง