ผู้บัญชาการนาวิกโยธินเยี่ยมกำลังพลชายแดน

ผู้บัญชาการนาวิกโยธินเยี่ยมกำลังพลชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน รุดเยี่ยมกำลังพลชายแดน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรี-ตราด เดินทางมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมให้กองกำลังทหารในสังกัด พร้อมร่วมหารือกับ น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ราชการจังหวัดตราด เกี่ยวกับข้อราชการชายแดน และมอบของขวัญปีใหม่ระหว่างกัน

ทั้งนี้ ผู้ชัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวกับกำลังพลว่า ที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุกหน่วยที่สามารถบรรลุภารกิจการักษา กฎหมายตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี สิ่งที่จะฝากไว้ ก็คือ เวลาทำงานให้ทบทวนสิ่งสำคัญ คือ การบังคับบัญชาระหว่างกำลังพล และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะที่จะดูแลเป็นลำดับชั้น สิ่งที่รองลงไป ดูแลลูกน้องในการทำงาน ที่ต้องลงลึกไปถึงการดำรงชีวิต และในเรื่องงานส่วนตัว ซึ่งหากมีปัญหาจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาขยายตัวออกไป