ศูนย์อุตุใต้ฝั่งตอ.เตือนคลื่นลมแรงอ่าวไทยฉ.6

ศูนย์อุตุใต้ฝั่งตอ.เตือนคลื่นลมแรงอ่าวไทยฉ.6
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 6 (1/2557) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไท

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทาให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง สาหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในวันที่ 1 ม.ค.57


ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ออกประกาศเวลา 06.30 น.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก