หมอเหวงบุกจี้รัฐสภาแก้รธน.ยึดโมเดลคปพร.

(21ม.ค.) เวลา 11.00 น.น.พ.เหวง โตจิราการ แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ(คปพร.) เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือต่อนาย สามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้นาย ชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับของคปพร.เข้าพิจารณาโดยเร่งด่วน

น.พ.เหวง กล่าวว่า คปพร.ได้รวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวนกว่า 7 หมื่นชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญม. 291 มาตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งมีส.ส.และส.ว. 164 คนร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรมนูญ แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทางคปพร.จึงมีข้อเรียกร้องให้รัฐสภาเร่งปฎิรูปการเมืองให้ประเทศมีประชาธิปไตยที่แท้จริง ทั้งนี้ ข้อเสนอของคปพร.เป็นการนำเนื้อหาสำคัญของรัฐธรรมนูญ 2540 กลับคืนมาและได้เพิ่มเติมในส่วนของการให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจง่ายขึ้นเพื่อสร้างระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องจบการศึกษาปริญญาตรี โดยที่ยังคงไว้ที่หมวดพระมหากษัตริย์ เหมือนเดิมและให้คงไว้ซึ่งหน่วยงานและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จนกว่าจะจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องรัฐธรรมนูญและการสร้างนิติรัฐ และเป็นการสร้างการเมืองใหม่ที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิม

ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้ารัฐสภา กลุ่มประชาชนเสื้อแดงประกอบด้วยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) กลุ่มคนรักทักษิณ ประมาณ 100 คน ได้ปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาโดยได้ตั้งเวทีปราศรัยโจมตีนโยบายต่างๆของรัฐบาลทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ สปก. 4-01 และกรณีการหนีทหารของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ปิดล้อมประตูเข้าออกของรัฐสภาแต่อย่างใด ท่ามกลางการอารักขาอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนับร้อยนาย

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด