กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 - 13 ม.ค.57

 

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :

(1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

- ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2202 4009 และ 0 2202 4012

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานที่รับสมัครและที่เว็บไซต์ http://www2.diw.go.th/hrmc

รายละเอียดเพิ่มเติม