ชัยนาทผุดเทศกาลของขวัญรับปีใหม่

ชัยนาทผุดเทศกาลของขวัญรับปีใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดชัยนาท เปิดงานเทศกาลของขวัญของฝากปีใหม่และสินค้าโอทอป ประจำปี 2557 ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานเทศกาลของขวัญของฝากปีใหม่
และสินค้าโอทอป จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2557 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนสินค้าตามโครงการ 1 ผลิตภัณท์ 1 ตำบล เพื่อสร้างตลาดและโอกาสทางการขาย และ
ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้สินค้าโอทอปของจังหวัดชัยนาท ที่มีสินค้าในระดับ 4 ดาว อยู่มากมาย มา
จัดลงกระเช้าของขวัญ โดยอาศัยเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปจะมอบของขวัญ ของฝาก 
เป็นการส่งความสุขให้กัน ซึ่งกลุ่มผลิตภัณท์สินค้าโอทอป จะให้บริการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ในราคา
ที่ถูกกว่าท้องตลาด แต่มีคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้ให้และผู้รับ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยจะ
เปิดให้บริการ ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2557