ลำปางประสบภัยหนาวทั้งจ.กว่า1.2แสนราย

ลำปางประสบภัยหนาวทั้งจ.กว่า1.2แสนราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ลำปางพบผู้ประสบภัยพิบัติหนาวเย็นกว่า 120,000 ราย ล่าสุดผู้ว่าลำปางประกาศภัยพิบัติแล้วครอบคลุม 13 อำเภอ

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประกาศให้พื้นที่ จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยจากอากาศหนาวโดยพื้นที่ จ.ลำปาง นั้น จะประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในหุบเขา และยอดดอย ที่กระจายอยู่ทุกอำเภอ ใน จ.ลำปาง

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ถือว่า ทั้ง จ.ลำปาง มีอุณหภูมิต่ำกว่ทุกๆปี ทั้งบริเวณพื้นราบ หรือยอดดอย ซึ่งทางจังหวัดวัดอุณภูมิพื้นราบได้ต่ำสุด 15 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 จึงเข้าระเบียบของทางราชการ สามารถประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวได้

โดยในปีนี้ จากการสำรวจ ประชากรในจังหวัดลำปางมี ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการทุกพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งสิ้น กว่า 122,441 คน