เสื้อแดงประท้วงหน้ารัฐสภาเรียกร้องรัฐบาล3ข้อ

กลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 50 คน ประท้วงรัฐบาลที่หน้ารัฐสภา ในวันเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก เรียกร้องให้เลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน,นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาบังคับใช้และให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ประกาศยุบสภาหรือลาออก วันที่ 21 ม.ค.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด