สุขรับศักราช

ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธาน กรรมการ บริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน I Love You 2009 ณ ฮังรีดูนังต์ ฮอลล์ ราชกรีฑาสโมสร โดยบุคคลในแวดวงสังคมร่วมงานมากมาย อาทิ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช คุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช สุมณี คุณะเกษม เพลินพิศ เลขวณิชธรรมวิทักษ์ ฟองจันทร์ สภาคกุล จรูญ-อุดมทัศนีย์ ยังประภากร วิเชียร-เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ โกวิท-ปรางแก้ว ไสวแสนยากร สมศักดิ์-อุษณา ทินกร ณ อยุธยา ฯลฯ โดย สุรภีร์ โรจนวงศ์ ขับร้องเพลงพรปีใหม่ ส่วน บุญเกียรติ-บุญชัย โชควัฒนา นักธุรกิจคู่แฝดแห่งยุค โชว์พลังเสียงเต็มพิกัดกับเพลงสากลในยุค 60s พร้อมการแสดงลีลาศกิตติมศักดิ์ โดย คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล ชูจิต สีบุญเรือง นุรี มหาคุณ และ ภัทรา พุฒิพรรณพงศ์

ภายในงาน ยังจัดมอบรางวัล Guy Laroche Golden Angels แด่สุภาพสตรีที่แต่งกายสวยงามในชุดราตรีสีทอง ได้แก่ คุณหญิงอิสรียา พร ปัทมานนท์ จรรยา เดชไกรศักดิ์ นิตยา กมลวรินทิพย์ อรสโรชญา บุญนาค อุไรวรรณ เกตุรายนาค มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ จีรัชย์ โหตระกิตย์ พวงเพชร ภาธรรัตน์ และปรางแก้ว ไสวแสนยากร.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด