ศอ.บต.อัดฉีดเงินกว่า100ล.เยียวยาเหยื่อไฟใต้

ศอ.บต.อัดฉีดเงินกว่า100ล.เยียวยาเหยื่อไฟใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เลขาฯ ศอ.บต. อัดฉีดเงินกว่า 100 ล้าน เยียวยาจิตใจเหยื่อไฟใต้ 13 อำเภอ นราฯ

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ 
ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบแก่ประชาชน
ทั่วไป ทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ จำนวน 947 ราย ซึ่งอาศัยในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส รวมเป็นเงิน 
97,400,000 บาท โดยแยกเป็นกรณีเสียชีวิตจำนวน 855 รา ยและทุพพลภาพจำนวน 119 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลายรายต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวไปจากเหตุไฟใต้ 

ทางด้าน นางสุข สมศรี อายุ 47 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ อ.ระแงะ กล่าวว่า ตนเองต้องเสียสามี จากเหตุคนร้ายลอบวาง
ระเบิดก่อนซุ่มยิงเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2549 ที่ ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ หลังจากไม่มีสามีแล้ว ตนเองต้องปากกัด
ตีนถีบหาเลี้ยงบุตรสาว 2 คน ที่กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาด้วยความยากลำบาก จนถึงตอนนี้ ลูกทั้ง 2 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีงานทำแล้ว ทำให้สบายขึ้นกว่าเมื่อก่อน ดีใจที่ภาครัฐ ยังไม่ทอดทิ้งดูแลเยียวยาอยู่เสมอ 

หลังจากนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา จ.นราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างของหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่จะเดินทางมา
ขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกมากขึ้น