ศอ.บต.มอบเงินเยียวยาเหยื่อไฟใต้

ศอ.บต.มอบเงินเยียวยาเหยื่อไฟใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน มอบเงินเยียวยาเหยื่อไฟใต้ ในพื้นที่ 13 อำเภอ จ.นราธิวาส รวมเป็นเงินกว่า 90 ล้านบาท

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบแก่ประชาชนทั่วไปทั้งจากกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพจำนวน 947 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส รวมเป็นเงิน 97,400,000 บาทโดยแยกเป็นเสียชีวิตจำนวน 855 ราย และทุพพลภาพ จำนวน 119 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบและหลายรายต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัว

หลังจากนั้น พ.ต.อ.ทวี ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ชั้นล่างของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเดินทางมาติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกมากขึ้น