ปราจีนฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันพระสังฆราช

ปราจีนฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันพระสังฆราช
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เจ้าคณะจังหวัด และผู้ว่าฯปราจีนบุรี เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน สมเด็จพระสังฆราช

ที่วัดป่ามะไฟ อ.เมืองปราจีนบุรี พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกส่วนของจังหวัดร่วมพิธี โดยกิจกรรม มีพิธีทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ 10 รูป และถวายภัตตาหาร

นอกจากนี้ ในส่วนราชการ และเอกชนต่าง ๆ ยังขึ้นป้ายถวายความอาลัยตามหน้าสำนักงาน และที่ปรากฏเด่นชัดทั่วเมืองปราจีนบุรี อาทิ หน้าวัดต่าง ๆ มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์, กองร้อยอาสารักษาดินแดน ร.พ.ค่ายจักรพงษ์ ฯลฯ