นายกรอเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

นายกรอเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี รอเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4

ความเคลื่อนไหวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในเช้าวันนี้ ได้ออกเดินทางจากที่พักในตัวเมือง จ.เชียงราย ไปยังสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ เพื่อรอเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลไทยและประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือฤกษ์ดี วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2013 หรือ 11/12/13 เป็นวันเปิดใช้ ในการนี้มี นายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าฯรับเสด็จ ด้วย

ทั้งนี้ สะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ - ห้วยทราย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ลาว และจีน เข้าด้วยกัน ใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งรัฐบาลไทย รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ร่วมกันดำเนินการขึ้น โดยการก่อ
สร้างและรัฐบาลไทย โดยกระทรวงคมนาคม จัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างครึ่งหนึ่ง 1,569.4 ล้านบาท ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง รัฐบาลจีนเป็นผู้ให้การสนับสนุนร่วมรับผิดชอบ