การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน162 อัตรา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ธ.ค.56

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ จำนวน 162 อัตรา

คุณวุฒิ ป.ตรี

ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
ต้องการผู้มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
สถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.50
สถาบันของเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.75

คุณวุฒิ ป.โท

ทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จาก
สถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.50
สถาบันของเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.75

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://mrta.thaijobjob.com/

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

รายรายละเอียดเพิ่มเติม