จัดตั้งร.ร.เตรียมสามเณรแห่งแรก สนองพระราชดำริห่วงคุณภาพศาสนทายาท

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตยาลัย ในฐานะประธานโครงการฟื้นฟูการศึกษาของคณะสงฆ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมสามเณร(ต.ส.) ขึ้นที่วัดครึ่งใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนเตรียมสามเณรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาสามเณรให้มีคุณภาพ มีความรู้ทางธรรม ทางโลก และสร้างศาสนทายาทในอนาคต เนื่องจากทรงเห็นว่าในประเทศไทยมีโรงเรียนเตรียมทุกประเภท ทั้งเตรียมแพทย์ เตรียมครู เตรียมทหาร แต่ไม่มีโรงเรียนเตรียมสามเณร พัฒนาสามเณรให้มีคุณภาพ ทรงรับสั่งว่า ทุกวันนี้หาพระที่เทศน์แล้วประชาชนเข้าใจง่ายนั้นมีน้อยมาก และเป็นห่วงคุณภาพของพระภิกษุสามเณร ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจ.เชียงรายไว้ถึง 20 แห่ง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงจำนวน 72 ล้านบาท ให้พระภิกษุสามเณรทุกปี

พระมหาวุฒิชัย กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนใน ต.ส. แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ระดับนักธรรมศึกษาตรีถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค อบรมอาจาระที่งดงามของพระภิกษุสามเณรควบคู่กับเรื่องทางโลก เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ทันสมัย และต้องพูดได้ 2 ภาษา เพราะการรู้ภาษาต่างประเทศจะทำให้สามเณรมีดวงตาเรียนรู้โลกเพิ่มอีกหนึ่งดวง 2.หลักสูตรสำหรับฆราวาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก เชื่อมโยงหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด