ทำเหรียญเทิดในหลวงผู้นำโลก

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก(WIPO) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นความริเริ่มใหม่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และยังไม่มีผู้ใดเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระองค์ และทรงมีพระราชกรณียกิจโดดเด่นในการส่งเสริมและเผยแพร่บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวขึ้น จำนวน 3 ชนิด เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำ เงิน และบรอนซ์ โดยจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และนำเสนอครม.พิจารณา เพื่อออกกฎกระทรวงการใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว ทั้งนี้มอบหมายกรมธนารักษ์ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ แล้ว สำหรับการจำหน่ายจ่ายแลกนั้น คาดว่าจะเปิดจำหน่ายจ่ายแลกแก่ประชาชนได้ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด