รมว.คมนาคมยันไม่มีอำนาจปลดบอร์ดบินไทย

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้กำชับคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน เร่งทบทวนการทำงานเพื่อฟื้นฟูองค์กร โดยหากบุคคลที่เห็นว่าไม่สามารถทำงานร่วมกันก็ขอให้พิจาณาตัวเอง ซึ่งตนไม่มีอำนาจสั่งปลดคณะกรรมการ แต่เชื่อว่าคณะกรรมการบริหาร จะรู้ดีว่าควรทำอย่างไร หากไม่สามารถทำงานให้องค์กรอยู่รอดได้

ด้านนายสุรชัย ธารสิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมกาบริหาร บริษัท การบินไทย ยอมรับว่า ได้เตรียมขอกู้เงินจากธนาคารของรัฐวงเงิน 19,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและนำมาชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่เคยกู้ไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท หลังจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบิน ทำให้ไม่มีเงินนำมาชำระหนี้จำนวนดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด