บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธ.ค.56

ตำแหน่งที่เปิดรับและสังกัด

1.สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
เงินเดือน 15,890 บาท

รายละเอียดสังกัดฝ่ายกลยุทธ์

2.สังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
เงินเดือน 13,410 บาท

รายละเอียดสังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน


3.สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยง 3 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
เงินเดือน 13,410 บาท

รายละเอียดสังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยง


สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 ชั้น 1 โซน B
โทรศัพท์ 0-2831-3378 ในระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น