หมวดเจี๊ยบ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

หมวดเจี๊ยบ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
เผย แม้ต้องการใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างถูกต้องตามระบอบ ปชต. แต่ทราบดีว่า มีกรอบกติกาที่ต้องเคารพ ยันไม่ได้ตกเป็นหมากการเมืองให้ใครมาชักจูง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 ม.ค.) ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต หรือหมวดเจี๊ยบ ทหารสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เปิดเผยภายหลังชี้แจงกรณีจะเป็นผู้จัดรายการ 'ห้องเรียนประชาธิปไตย' ของดีทีวี ต่อ พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เลขานุการกองทัพบก ว่า พล.ต.วีรัณ ได้ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตไปทำงานนอกเวลาราชการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่ได้ทำหนังสือดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้จะรอผู้บังคับบัญชาให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตก็ยินดีจะปฏิบัติตาม เพราะแม้ว่า จะต้องการใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ทราบดีว่า มีกรอบกติกาที่ต้องเคารพ นอกจากนี้ ร.ท.(หญิง) สุณิสา กล่าวว่า สิ่งที่ได้ตัดสินใจในเบื้องต้น เพียงต้องการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดี ซึ่งเกิดจากจิตวิญญาณเสรีที่มีอยู่ในตนเอง และเป็นโอกาสที่จะได้ทำงาน ทั้งยังให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่ได้ตกเปนหมากการเมืองให้ใครมาชักจูงหรือบงการให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี "เรื่องการลาออกจากราชการนั้น อย่างที่เคยตอบไปว่า รักในอาชีพทหาร มองว่าการเป็นทหารทำให้มีโอกาสใช้ความสามารถ และสติปัญญาทำประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติ จึงเป็นงานที่มีคุณค่า ไม่เคยคิดว่าจะออกจากกองทัพ และจะอยู่ต่อไปจนกว่ากองทัพจะไม่ต้องการแล้ว ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด