โฆษกเพื่อไทยปูด จ.ระยองมี ส.ป.ก.แปลงร่างนับแสนไร่

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อเก็บข้อมูล ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่แถบอันดามัน และได้รับข้อมูลว่า มี ส.ป.ก.แปลงร่างในรูปแบบการสวมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 100,000 ไร่ เช่น นายทุนที่เป็นเจ้าของใส่ชื่อลูกน้องเป็นเจ้าของ 2-3 ทอด เพื่อไม่ให้สืบหาได้ และยังมีความพยายามเปลี่ยนประเภทเอกสารสิทธิ์จาก ส.ป.ก.ให้เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นที่เปลี่ยนมือได้ นอกจากนี้ ยังใช้พื้นที่ผิดประเภท เพราะที่ ส.ป.ก.มีจุดประสงค์ให้ใช้เพื่อการเกษตร แต่กลับมีการปลูกบ้าน ปลูกรีสอร์ท ซึ่งเจ้าของเป็นคนและเครือข่ายของรัฐบาลนี้ทั้งสิ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด