ยันกศน.ไม่พร้อม ขึ้นเป็นองค์กรหลัก

นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายผลักดันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นองค์กรหลักที่ 6 ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ทุกวันนี้ กศน.ตั้งอยู่บนฐานติดลบ มีความจำกัดในเชิงทรัพยากรอยู่มาก เช่น อัตรากำลัง กศน.ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่กศน.อำเภอ แต่ในกศน.อำเภอกลับมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 1-3 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งหากหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักมีอัตราจ้างจำนวนมากจะทำ ให้ภารกิจไม่มีเสถียรภาพ

นายชินภัทร กล๏ฟฝาวว๏ฟฝา ส่วนเรื่องงบประ มาณก็ได้รับน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ จากที่คำนวณดูแล้ว กศน.ต้องจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบให้มีการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ปีละประมาณ 2 ล้านคน แต่งบประมาณที่ได้รับยังคงเท่ากับตอนที่มีภารกิจจัดการศึกษาให้ผู้อยู่นอกระบบปีละ 1 ล้านคน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด