ชลบุรีดึงเครือข่ายประชาชนรับมือไฟป่า

นายไชยผดุง พรหมสวัสดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเดือนนี้ถึงเม.ย.ของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทยจะแห้งแล้ง และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้น ประกอบกับสภาวะโลกร้อน ทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ตลอดจนการเกิดวิกฤตหมอกควันไฟในอากาศในช่วงฤดูแล้งปีนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ซึ่งดูแลพื้นที่ 8 จังหวัดตะวันออก สั่งให้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อบูรณาการดำเนินการด้านการควบคุม ป้องกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือนการฝึกซ้อม ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนดำเนินการและออกมาตรการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยเน้นสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาพื้นที่ และร่วมป้องกันไฟป่าอย่างจริงจังต่อไป นายไชยผดุงกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด