คดีแรงงานพุ่งปี51ฟ้อง1.2 หมื่นคดีคาดปี 52 เพิ่ม100เท่า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ศาลแรงงานกลาง นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการสัมมนา เรื่อง "วิกฤติเศรษฐกิจกับการจ้างงาน ว่า สภาวะเศรษฐกิจในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 42 -46 ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานกลางมีจำนวนมากกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 50 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่นี้มีคดีที่แรงงานฟ้องใหม่จำนวน 12,240 คดี และในช่วงปี 51 ที่ผ่านมา มีลูกจ้างฟ้องในข้อหาเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างเพิ่มมากขึ้นจำนวน 12,282 คดี ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 52 ศาลแรงงานกลางจะมีปริมาณคดีฟ้องใหม่สูงกว่าปี 51 จำนวน 20,000 คดี ซึ่งเป็นการเพิ่ม 100%อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานมั่นใจว่าจะสามารถรับมือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานได้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด