สธ.จัดระบบรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาดใน6เดือน

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในลำดับที่ 18 จาก 22 ประเทศที่มีอัตราป่วยวัณโรคสูงที่สุดในโลก ล่าสุด ปี 2551 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษา 18,341 ราย รักษาหาย 15,296 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 85 ในปี 2552 ได้ปรับยุทธศาสตร์ให้ผู้ป่วย วัณโรคทุกรายกินยารักษาให้หายขาดภายใน 6 เดือนเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดได้ผลที่สุด โดยได้รับงบสนับสนุน 230 ล้านบาท เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เข้ารักษาให้หายขาด ตั้งเป้า 60,000 ราย ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยรายใหม่ รายเก่า ผู้ป่วยที่เป็นซ้ำ และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

การรักษาผู้ป่วยวัณโรคในปัจจุบันใช้เวลาน้อยลงจากเดิม 2 ปี เหลือเพียง 180 วัน โดยองค์การเภสัชกรรม ได้ผลิตยารักษาวัณโรคแบบยารวม รวมตัวยา 4 ชนิด ในเม็ดเดียวกินวันละ 4 เม็ด จากเดิม 12 เม็ด เพื่อฆ่าเชื้อในเสมหะติดต่อกัน 60 วันหรือจนไม่พบเชื้อในเสมหะ จากนั้นจะลดตัวยาเหลือเพียง 2 ตัวในเม็ดเดียวกัน กินต่ออีก 120 วัน จะช่วยให้ผู้ป่วยกินยาได้ง่ายขึ้น มีโอกาสหายขาด จะลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอย่างได้ผล ประการสำคัญไทยยังได้ใช้กระบวนการใหม่ ที่จะให้ผู้ป่วยกินยาครบสูตร โดยให้อาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน และให้มิสเตอร์ทีบี ในโรงพยาบาลชุมชนกำกับ อสม. เพื่อให้มีการกำกับการกินยาอย่างต่อเนื่องและองค์การอนามัยโลกสนับสนุนแนวทางไทยเต็มที่

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด