มรภ.อุบลฯยกระดับการเรียบเรียงดนตรีแจ๊ซ

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจ๊ซและดนตรีสมัยใหม่ ในระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.นี้ ที่ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนา ฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจ๊ซและดนตรีสมัยใหม่ ซึ่งจัดเป็นแนวดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง

ดังจะเห็นได้จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระองค์ ที่ได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมาจะมีแนวเพลงในรูปแบบหรือสไตล์ของดนตรีแจ๊ซ นอกจากนี้ ดนตรีแจ๊ซยังเป็นดนตรีที่รู้จักกันทั่วโลก โดยสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นยุคสมัยตั้งแต่ยุคนิว ออร์ลีนมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการเข้าใจดนตรีแจ๊ซทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และองค์ประกอบต่างๆ ของดนตรีแจ๊ซจะทำให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเข้าใจและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับดนตรีชนิดนี้มากยิ่งขึ้น ผศ.ชัยวัฒน์ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด