ครูดีเด่นเซ็งกรรมการประเมินวิทยฐานะ

นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ ครูโรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2551 ประเภทครูผู้ปฏิบัติการ สอน หรือ ครูดีเด่น กล่าวถึงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า เชื่อว่าทุกวันนี้มีครูจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไม่ว่าจะวิทยฐานะระดับใดก็ตาม ถึงแม้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะย้ำเสมอว่า การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจะเน้นที่ผลงานเชิงประจักษ์ หรือผลที่เกิดกับผู้เรียนแต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการประเมินก็มักจะเน้นที่ผลงานวิชาการเป็นหลัก ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะเกิดความท้อแท้ และเบื่อหน่ายจนไม่อยากยื่นขออีก

ผมเจอมากับตัวเองผมจึงพูดได้ วันนี้ผมมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และได้ยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ แต่ก็ไม่ผ่านทั้งที่มีผลงาน และได้รับรางวัลมากมายจนนับไม่ถ้วน แต่พอคณะกรรมการประเมินซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาประเมินกลับไม่สนใจผลงาน ซึ่งถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเหล่านั้นเลย จะเน้นแต่ผลงานที่เป็นตัวอักษร เป็นงานวิจัย ซึ่งผมก็ยอมรับในธรรมชาติของอาจารย์มหา วิทยาลัยที่จะเน้นเรื่องงานวิจัย มากกว่าการคลุกคลีกับนักเรียน เมื่อมาเป็นกรรมการประเมินจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัย มาสัมภาษณ์ว่า อะไรคือตัวแปรต้น อะไรคือตัวแปรตาม ความเชื่อมั่นคืออะไร แต่ผมก็อยากให้คณะกรรมการเข้าใจความเป็นครูในโรงเรียนและดูที่ผลงาน หรือผลที่เกิดกับตัวเด็กมากกว่า ไม่ควรใช้บรรทัดฐานของอาจารย์มหาวิทยาลัยมาตัดสินครูในโรงเรียน นายไพบูลย์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด