ตั้งสถาบันกำหนดมาตรฐานผลิตครู

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางการศึกษาไทย ที่ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยเน้นเชิงคุณภาพการศึกษา ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำให้การปฏิรูปการศึกษารอบสองสำเร็จ คือ การพัฒนาครูประจำการ และ การผลิตครู ที่เป็นหัวใจหลักในการเดินไปสู่เป้าหมายการศึกษาคุณภาพ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งสถาบันกำหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลาง ว่า สถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ที่ผลิตครูจะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง ไม่ใช่ต่างคนต่างผลิต โดยใช้คนละมาตรฐาน นอกจากนี้สถาบันแห่งนี้อาจจะมีทำหน้าที่จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาครูด้วย แม้ว่าปัจจุบันจะมีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษที่วัดไร่ขิง และหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีส่วนที่พัฒนาครูอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น รัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครูขึ้น เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการครู นอกจากนี้จะต้องดูเรื่องการลดหนี้ โดยอาจจะใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การยืดเวลาชำระหนี้ การลดดอก การพักเวลาชำระหนี้ เป็นต้น เพื่อให้ครูลดภาระจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ สำหรับเรื่องวิทยฐานะของครูตนได้มอบเป็นนโยบายให้ปรับปรุงระบบวิทยฐานะ โดยมุ่งเน้นระบบให้วัดผลสัมฤทธิ์การสอนของครูกับนักเรียนเป็นหลัก ไม่ต้องเน้นทำเอกสารวิชาการ เพราะครูจะได้ไม่ต้องเน้นการทำเอกสารจนไม่มีเวลาไปสอ ทั้งนี้การทำเอกสารนั้นไม่ส่งผลมาที่ผู้เรียนเลย แต่คนที่รวยคือบริษัทรับจ้างทำเอกสาร

อีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ การคืนครูให้นักเรียน โดยจะปลดเปลื้องภาระของครูที่มีอยู่ เช่น งานธุรการ และการทำผลงานวิชาการ เป็นต้น เพื่อให้ครูไปทำหน้าที่สอนหนังสือเป็นหลัก ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะนำโครงการนี้ไปรวมอยู่กับการแก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน 5 แสนคน โดยอาจจะของบประมาณมาจ้างบัณฑิตว่างงานมาทำงานธุรการแทนครูประมาณ 1 หมื่นกว่าคน นอกจากนี้จะเตรียมการตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ผู้เรียน และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเสริม นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด